Het element ruimte

Het element ruimte

YOGA EN DE ELEMENTEN

Alles in en om ons heen is gemaakt van vijf elementen: aarde, water, lucht, vuur en ruimte (of ether). Ieder van ons draagt een combinatie van die 5 elementen in zich. Ze geven vorm en inhoud aan het leven. Het belang van de elementen komt terug in alle Oosterse en Westerse culturen en tradities, of het nu gaat om de Chinezen, de Tibetanen, de Kelten, de Maya’s, of de oude Egyptenaren.

Gunjezelfyoga biedt een reeks van 5 workshops aan. In elke workshop staat 1 van de 5 elementen centraal. De afzonderlijke workshops vormen een uitgebalanceerd programma met een combinatie van yoga, ontspanning, inspiratie en meditatie gericht op balans, kracht, plezier en innerlijke rust. De reeks van 5 workshops samen zorgt voor harmonie in alle 5 elementen in jou en je leven en geeft een krachtige impuls aan je gezondheid.

Ons doel is dat je vol energie en inspiratie naar huis gaat.

WORKSHOP 5: RUIMTE

 Spaken komen samen in een naaf, maar de lege ruimte maakt de kar bruikbaar. Een pot bestaat uit klei, maar de lege ruimte maakt de pot bruikbaar. Balken en stenen vormen een huis, maar de lege ruimtemaakt het huis bruikbaar. Alleen het niets is bruikbaar.

Lao-Tse, Chinees filosoof, +/- 600 v.C.

Ruimte is een vluchtig element, het is overal. In ruimte zijn alle andere elementen aanwezig, tegelijkertijd is het grenzeloos. Alles ontstaat vanuit ruimte, bestaat in ruimte en lost weer in ruimte op. Het sjamanisme noemt dit element ‘spirit’: een alles verbindend kosmisch veld dat geen begin en geen einde heeft. In deze vibrerende ruimte, in het sanskriet “Akasha” genoemd, is alles door middel van ether met elkaar verbonden.

Ervin Laszlo, filosoof en wetenschapper schrijft in zijn boek over de ‘bezielde kosmos’: Het Akasha veld, de verbondenheid van alles met alles. Waar aarde, water, vuur en lucht aardse begrippen zijn is ‘ruimte’ verbonden met het hele universum.

Het element ruimte is verbonden met het 6e en 7e chakra, met helder inzicht, creativiteit en gelukzaligheid. Als dit element in balans is ervaren we ruimte en geluk in onszelf en het leven en staan we in bewuste verbinding met alles dat ons omringt.

In de yoga en meditatie gaan we op zoek naar innerlijke ruimte, mogelijkheden in onszelf en de verbinding met alles om ons heen.

Alle elementen krijgen in deze workshop de ‘ruimte’, ze maken er onlosmakelijk deel van uit. In prachtige bewegingsreeksen, ademhalingstechnieken en meditatie zoals een stiltewandeling aan zee en de aardegroet, anahata-ademhaling en stiltemeditatie ervaren we hoe we zelf in de ruimte staan, hoe we ruimte in lichamelijke en geestelijke flexibiliteit ervaren en hoe we daarin oneindige mogelijkheden kunnen ontdekken om mee te nemen in ons dagelijks leven.